آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1399-07-12
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1399-07-14
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1399-07-20
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1399-07-20
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1399-07-20
تاریخ شروع همایش
1399-07-16 15:00
تاریخ پایان همایش
1399-07-17 18:00

برگزار کنندگان

دانشگاه علامه طباطبائی
دانشگاه علامه طباطبائیلینک شرکت در همایش:

https://meeting.atu.ac.ir/ch/arbaiin- conference

حمایت کنندگان

login